PODMÍNKY OBJEDNÁNÍ

PODMÍNKY OBJEDNÁNÍ:

  1. Na veškeré zboží vyráběné na míru zákazníka nebo nevratně přizpůsobené zákazníkovi, se nevztahuje 14denní lhůta pro navrácení. (§1837 odst. d) zák. č. 89/2012 Občanský zákoník). Reklamace zboží z důvodu vad je možná.
  2. Závazná objednávka je podmíněna složením zálohy ve výši minimálně 50 % z ceny zakázky (bez poštovného). Nebude-li záloha složena v domluveném termínu, objednávka bude považována za zrušenou a bude stornována. Veškerá výroba zboží či návrhy jsou realizovány až po obdržení zálohy.
  3. V případě, že zákazník bude chtít objednávku zrušit po zaplacení zálohy, může se vrácená záloha krátit podle stavu zakázky (bude odečtena adekvátní cena dosud použitého materiálu)
  4. Ceny jsou smluvní a základní, a jsou upravovány podle objemu zakázky (směrem dolů – slevy)
  5. Rozměry magnetek jsou orientační. Rozměr se může mírně lišit v rozsahu ±5mm, v závislosti na dodaném formátu fotografií.
  6. Vyhrazuji si právo fotografie mírně upravit, aby výstup na magnetce byl co nejlepší. Úpravy budou provedeny v rozsahu kontrast, jas, sytost, mírný ořez.